Služby

Implementace Enterprise architektury, využití TOGAF

Definice scope Enterprise architektury, nastavení řízení architektury včetně definice odpovědností týmu Architecture Capability, zmapování a využití již existujících postupů v organizací pomocí CMMI, inicializace Architektonického repository, definice principů pro udržitelný rozvoj EA, přizpůsobení na míru organizace. Využijte profesionálního poradenství od akreditovaného trenéra OpenGroup.

Více informací

Komplexní řešení kybernetické bezpečnosti

Provádímě analýzu rizik, zmapujeme tok osobních údajů v rámci informačního systému, sestavíme model z pohledu Enterprise architektury a navrhneme plán zvládání rizik s ohledem na požadavky GDPR, ISO/IEC 27001, Kybernetického zákona a využijeme praktických zkušeností s implementací havarijních plánů a plánů obnovy včetně plánů kontinuity. Na závěr zajistíme  a osobně dohlédneme na získání certifikace ISO/IEC 27001 od nezávislého certifikačního orgánu. Služby poskytuje zkušený konzultant, který je zároveň vedoucím auditorem čtyř certifikačních orgánů včetně světové jedničky.  Více informací

Revize a tvorba modelů s využitím ArchiMate 3.2

Zpracování modelů dle požadavků Odboru hlavního architekta Ministerstva vnitra. Metodická podpora při vyplnění Formuláře typu A OHA. Identifikace souvislostí z pohledu Security a Motivační vrsty. Finalizace Architektonické vize. Kontrola modelů pro výběrová řízení ve státní správě. Modely dodáváme v Open Group Exchange formátu (XML). Revize Statement of Architecture work a Architecture Definition dokumentu.

Využijte služeb lektora jazyka ArchiMate s certifikací ArchiMate 3 Practitioner. 

Více informací

Implementace a audit GDPR

Mapování toku osobních údajů, vizualizace pomocí ArchiMate, zpracování účelů a právních základů pro zpracování osobních údajů. Návrh strategie a implementačního plánu pro organizační a technická opatření pro splnění požadavků GDPR. Služby DPO. Integrace s požadavky kybernetického zákona a ISO/IEC 27001.

Více informací