Služby

Implementace Enterprise architektury, využití TOGAF

Definice scope Enterprise architektury, nastavení řízení architektury včetně definice odpovědností týmu Architecture Capability, zmapování a využití již existujících postupů v organizací pomocí CMMI, inicializace Architektonického repository, definice principů pro udržitelný rozvoj EA, přizpůsobení na míru organizace. Využijte profesionálního poradenství od experta, který školí přední konzultanské firmy z Big4, které EA dle jeho rad zavádí.

Více informací

Komplexní řešení kybernetické bezpečnosti

Provádímě analýzu rizik, zmapujeme tok osobních údajů v rámci informačního systému, sestavíme model z pohledu Enterprise architektury a navrhneme plán zvládání rizik s ohledem na požadavky GDPR, ISO/IEC 27001, Kybernetického zákona a využijeme praktických zkušeností s implementací havarijních plánů a plánů obnovy včetně plánů kontinuity. Na závěr zajistíme  a osobně dohlédneme na získání certifikace ISO/IEC 27001 od nezávislého certifikačního orgánu. Služby poskytuje zkušený konzultant, který je zároveň vedoucím auditorem čtyř certifikačních orgánů včetně světové jedničky.  Více informací

Revize a tvorba modelů s využitím ArchiMate 3.1

Zpracování modelů dle požadavků Odboru hlavního architekta Ministerstva vnitra. Metodická podpora při vyplnění Formuláře typu A OHA. Identifikace souvislostí z pohledu Security a Motivační vrsty. Finalizace Architektonické vize. Kontrola modelů pro výběrová řízení ve státní správě. Modely dodáváme v Open Group Exchange formátu (XML). Revize Statement of Architecture work a Architecture Definition dokumentu.

Využijte služeb lektora jazyka ArchiMate s certifikací ArchiMate 3 Practitioner - těchto expertů je celosvětově pouze cca 1200 ! 

Více informací

Implementace a audit GDPR

Mapování toku osobních údajů, vizualizace pomocí ArchiMate, zpracování účelů a právních základů pro zpracování osobních údajů. Návrh strategie a implementačního plánu pro organizační a technická opatření pro splnění požadavků GDPR. Služby DPO. Integrace s požadavky kybernetického zákona a ISO/IEC 27001.

Více informací