NIS2

Poskytujeme konzultace k nové směrnici o kybernetické bezpečnosti – tzv. NIS2.

Publikace finálního znění směrnice NIS2 se předpokládá na konci roku 2022. Termín implementace do české legislativy bude 21 měsíců. Tedy cca v polovině roku 2024 by Česká republika měla mít zavedenou legislativu k NIS2 formou novelizace zákona o kybernetické bezpečnosti. Další lhůta pak bude stanovena pro zahájení plnění nových povinností u těch organizací, které dosud regulaci kybernetické bezpečnosti nepodléhaly.

Aktuální informace o NIS2 na stránkách NÚKIB - odkaz se otevře v novém okně