slider

slider slider

Audit kybernetické bezpečnosti

Implementace NIS2, GDPR a ISMS dle ISO/IEC 27001

Enterprise architektura a TOGAF

Návrh a revize ArchiMate modelů, pomoc s OHA formuláři

Úvod

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI včetně NIS2

Provádíme analýzu rizik, zmapujeme tok osobních údajů v rámci informačního systému, sestavíme model z pohledu Enterprise architektury a navrhneme plán zvládání rizik s ohledem na požadavky NIS2, GDPR, ISO/IEC 27001, Kybernetického zákona a využijeme praktických zkušeností s implementací havarijních plánů a plánů obnovy včetně plánů kontinuity. Na závěr zajistíme  a osobně dohlédneme na získání certifikace ISO/IEC 27001 od nezávislého certifikačního orgánu. Služby poskytuje zkušený konzultant, který je zároveň vedoucím auditorem čtyř certifikačních orgánů včetně světové jedničky.

Více informací

REVIZE A TVORBA MODELŮ S VYUŽITÍM ARCHIMATE 3.2

Zpracování modelů dle požadavků Odboru hlavního architekta Ministerstva vnitra. Metodická podpora při vyplnění Formuláře typu A OHA. Identifikace souvislostí z pohledu Security a Motivační vrsty. Finalizace Architektonické vize. Kontrola modelů pro výběrová řízení ve státní správě. Modely dodáváme v Open Group Exchange formátu (XML). Revize Statement of Architecture work a Architecture Definition dokumentu.

Využijte služeb lektora jazyka ArchiMate s certifikací ArchiMate 3 Practitioner 

Kdo jsme

IMPLEMENTACE ENTERPRISE ARCHITEKTURY, VYUŽITÍ TOGAF

Definice scope Enterprise architektury, nastavení řízení architektury včetně definice odpovědností týmu Architecture Capability, zmapování a využití již existujících postupů v organizací pomocí CMMI, inicializace Architektonického repository, definice principů pro udržitelný rozvoj EA, přizpůsobení na míru organizace. Využijte profesionálního poradenství od experta, který školí přední konzultanské firmy z Big4, které EA dle jeho rad zavádí.

Definice vhodného metamodelu pro organizaci, nastavení rozsahu modelů v ArchiMate a úrovně jejich granularity v souladu s Národním architektonickým rámcem.

Více o nás

Služby

 • Audit kybernetické bezpečnosti 
 • Implementace Enterprise architektury
 • Revize a modely ArchiMate 3.1
 • GDPR
 • Konzultace k NIS2

Novinky

 • NIS2 konzultace

  4.9.2022

  Poskytujeme konzultace k nové směrnici o kybernetické bezpečnosti – tzv. NIS2.

  Publikace finálního znění směrnice NIS2 se předpokládá na konci roku 2022. Termín implementace do české legislativy bude 21 měsíců. Tedy cca v polovině roku 2024 by Česká republika měla mít zavedenou legislativu k NIS2 formou novelizace zákona o kybernetické bezpečnosti. Další lhůta pak bude stanovena pro zahájení plnění nových povinností u těch organizací, které dosud regulaci kybernetické bezpečnosti nepodléhaly.

  Aktuální informace o NIS2 na stránkách NÚKIB - odkaz se otevře v novém okně

 • ČEPS

  22.1.2022

  Dokončena prvotní fáze implementace Enterprise architektury ve společnosti ČEPS s využitím rámce TOGAF, nastaveny metodiky řízení aplikačního portfolia, definovány modely v ArchiMate pro popis nových řešení i významných změn včetně závaznosti pro dodavatele ČEPS. Revidována strategie SOA. Nastaveny bezpečnostní požadavky pro projekty ČEPS a jejích dodavatelů. Zamysleli jsme se nad správou modelů a jejich verzováním. Začali jsme v říjnu 2020 a společně s novým týmem EA ČEPS jedeme dál a nic nekončí.

 • Dotace

  19.6.2020

  Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

  Název projektu: Pořízení elektromobilu k podnikatelským účelům pana Martina Tobolky
  Číslo projektu: CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_252/0022393

  Název projektu: Pořízení elektromobilu k podnikatelským účelům pana Martina Tobolky

  Jméno žadatele: Martin Tobolka

  Termín realizace: 19. 6. 2020 – 4.12.2020

  Způsobilé výdaje: 1 228 917,36 Kč

  Dotace: 368 675,20 Kč

  Popis projektu: Cílem projektu bylo pořízení elektromobilu za účelem zahájení přechodu společnosti Ing. Martin Tobolka k nízkouhlíkové dopravě a šetrnějšímu využívání energetických zdrojů. Doprovodným přínosem přechodu na elektromobilitu je i snížení nákladů na provoz a pravidelnou údržbu automobilu.
  Závěry a výsledky:

  V prosinci 2020 došlo k pořízení elektromobilu Tesla model 3 Long Range, který je využíván pro podnikatelské účely společnosti Ing. Martin Tobolka. Po 6-ti měsících provozu a najetých 10.000 km jsme nezaznamenali omezení v důsledku dojezdu. Náklady se pohybují okolo 0,25 Kč / 1km, čímž rapidně klesly náklady za provoz automobilu ve srovnání s FORD S-MAX 2.0 TDi.

  Fotografie realizovaného projektu 

  Prezentace výsledků projektu ve formě letáku v elektronické verzi (pdf) Leták dotace

 • Enterprise architektura pro ČÚZK

  7.1.2020

  Zahájena spolupráce v oblasti konzultací v oblasti Enterprise architektury pro Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK). Tvorba modelů ICT ČÚZK v jazyce ArchiMate. Spolupráce na úrovni řešení požadavků Odboru hlavního architekta Ministerstva vnitra.